Gerda Noormägi

nõustaja ja koolitaja

Mind on juba lapsest peale huvitanud inimloomus, miks inimesed mõtlevad, tunnevad või käituvad mingil viisil. Olen alati lugemist armastanud ning kui muinasjutud mulle enam huvi ei pakkunud, süvenesin inimsuhteid, enesearengut ja psühholoogiat käsitletavatesse raamatutesse.

Kõrghariduse omandasin ma majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal, kuid peale mitmeid aastaid äriettevõtetes töötmist tundsin, et midagi on puudu. Soovisin tegeleda inimestega, aidata neil saavutada oma kõrgem potentsiaal, toetada neid oma tee ja tõelise olemuse otsingutel ning omandasin oskused ja teadmised nõustamiseks transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia õpingutel.

Täna arendan ma avalikus sektoris teenuspõhist juhtimist, olen Pärnu Finantskonverentsi ja Raamatupidamiskonverentsi programmijuht, õpin Tallinna Ülikooli magistiõppes andragoogikat ning viin läbi koolitusi ja konsultatsioone.

Olen ka rahvusvaheliselt sertifitseeritud Thomas DISC meetodi kasutaja ja konsultant.

Missioon

Visioon

Minu missioon on olla inspireerija, motiveerija, empaatiline kaasteeline ja toetada inimesi nende kõrgema potentsiaali poole püüdlemise teekonnal.

Inimese, õppija ja koolitajana aktsepteerin igaühe teekonda ja valikuid. Eeldan, et inimene on sisemiselt motiveeritud ning võtab vastutuse oma isikliku arengu eest, aksepteerin igaühe vajadust töödelda informatsiooni ja kujundada seisukoht oma kogemustest ja seisukohtadest lähtuvalt ning õigust individuaalsusele, kasvule ja arengule.