tim-mossholder-WE_Kv_ZB1l0-unsplash
Gerda Urva

Gerda Urva

Koolitus – võluvits või ajaraisk?

Tihtipeale eeldatakse koolitust tellides, et koolitus lahendab organisatsioonis kõik probleemid ja peale koolitusel käimist on inimesed justkui äravahetatud. Arvatakse, et hea koolitaja paneb palgataseme osas rahulolematud töötajad innustunult tööd rabama, imeväel oskavad nad oma töid tõhusalt planeerida ja teostada, suhtlemisoskus paraneb ning nad on ülimalt huvitatud organisatsiooni eesmärkide saavutamises osalemises.

Paljude koolitajate praktika näitab aga vastupidist. Ühekordne koolitus tekitab üsna sageli lühiajalise motivatsioonilaengu, kuid see vaibub varsti ning kõik vajub vanasse rutiini tagasi.

Miks koolitused sageli püsivaid tulemusi ei too?

Kujutage ette, et inimene on 10 aastat toitunud ühekülgselt, liikunud igapäevaselt vaid koduuksest autoni, autost kontorisse ning õhtul tagasi. Tema keha on sellise rütmiga kohanenud ning ilmselt kogunud endale ümber mõningase polsterduse, pikemate vahemaade käimisel hakkab hingeldamise või jõuetusega treenimatusest märku andma ning tuntakse enam rahuldust tugitoolis raamatu lugemisest või televiisori ees lösutamisest kui Eestimaa heitliku ilmastikuga õue liikuma minemisest. Kui sellele inimesele nüüd öeldaks, et elustiili muutmata  ähvardab teda mõne aja pärast tõsine terviserike, annaks ta endale suure tõenäosusega lubaduse oma elu muuta. Ehk hakkaksite tervislikumalt toituma ja rohkem liikuma. Võibolla liituksite mõne spordiklubiga või palkaksite toitumisnõustaja. Jaanuari ja septembri alguses on spordiklubid uusi trennihuvilisi täis ning personaaltreenerite ja toitumisnõustajate juurde on keeruline aega saada, kuid veebruari või novembri lõpuks on uute innukate tervisesportlaste ind raugenud. Tulemused ei ole koheselt näha, loobuma peab paljust, mis varasemalt lahutamatuks elu osaks käis ning palju lihtsam on käega lüüa.

Või jõutakse järeldusele, et mõningad käitumismustrid ei teeni suuremaid eesmärke või soovitakse oma suhete kvaliteeti parandada ning pöördutakse psühholoogi juurde saamaks nõu ja näpunäiteid uute ja jätkusuutlikumate mõttemustrite ja harjumuste kujundamiseks. Kui aga peale paari korda soovitud “imet” ei sünni, pettutakse, et suure raha eest oma aega raiskamas on käidud ning joostakse järgmise spetsialisti juurde või kantakse kõik psühholoogid lõplikult maha.

Öeldakse, et harjumuse kujundamine võtab aega 21 päeva igapäevast praktiseerimist. Elustiili muutus võtab aga palju rohkem aega – isegi kuni 5 aastat. Kas ei ole siis mitte ühe koolitusega totaalse ja püsiva muutuse tekitamine ebarealistlik ootus?

Kuidas luua reaalset väärtust?

Inimeste väärtuste, hoiakute ja harjumuste muutmine nõuab pikemaajalist järjepidevat tegevust. Üks koolitus võib tunduda värske õhuna muidu umbses toas, kuid kui peale seda aknad kinni pannakse ja organisatsioonis kõik vanaviisi edasi läheb, vajub ka koolitusel kuuldu unustustehõlma, mille toimumist tuletab meelde vaid lauanurgal lebav koolitusmaterjalide kaust, mida vaadates mõeldakse, et ühel päeval, kui “aega on”, peaks saadud info uuesti läbi töötama ning koolitusel õpetatu ellu rakendama.

Mida teha, et sageli suurt ajalist ja rahalist ressurssi nõudev koolitus ka reaalseid tulemusi tooks?

Nii, nagu ühekordne treening, lühiajaline dieet või paar korda nõustaja külastamist ei anna enamasti käegakatsutavaid tulemusi, ei ole ka üks koolitus pikemas perspektiivis kuigi mõjus. Kui eesmärgiks on organisatsiooni terviklik areng, on vaja muuta mõtteviisi ning teha kindlaks, et kõik inimesed mõistavad uusi väärtusi, on nõus nende elluviimiseks pikemaajaliselt pingutama ning saavad selleks vajalikku tuge.

Mõtteviisi ja väärtussüsteemi muutmist tuleb alustada organisatsiooni juhtkonnast ja üldise arengule suunatud organisatsioonikultuuri arendamisest. Väga harva sünnivad reaalsed muutused siis, kui juhtkond peab uut mõtte- või käitumisviisi millekski, mis „kusagil allpool“ ära tuleb teha. Juhid peavad olema uue mõtteviisi saadikud, suunamudijad ja innustajad ning nad peavad siiralt uskuma sellesse, et tõeline muutus on vajalik ja võimalik. Kui koolitusel räägitut juhtide enda poolt ellu ei rakendata ning see kuidagi tegudes välja ei paista, on koolituse mõju realiseerimine enam kui ebatõenäoline.

Tulemuslik arendustegevus

Muudatuse elluviimise õnnestumiseks võib koostada plaani, mis hõlmab hetkeolukorra kaardistust ja analüüsi muutmist vajavate aspektide osas, kõige olulisemate muudatuste sõnastamist, muudatuse elluviimise etappide, sh. koolitusvajaduse paika panemist, elluviimist ning järeltegevustest. Plaani koostamisel tasub tähele panna järgmisi aspekte:

1. Võtke ette üks muutus korraga

Iga muutus nõuab mugavustsoonist välja tulemiseks pühendumist ja panustamist. Vaatamata sellele, et vajadus mitme muudatuse sisseviimiseks on oluline, tasub teha kava, millises järjekorras neid ellu hakatakse viima. Inimeste läbisegi erineva uue informatsiooniga üle külvamine on üks kindlamaid viise raha ja aja tuulde loopimiseks. Vajalikuks võib osutuda ka põhjalikum analüüs, miks praegu tehakse asju nii nagu tehakse. Üsna sageli on lisaks koolitusele vaja muuta ka töötingimusi, protsesse ning motiveerivaid tegureid.

2. Sõnasta emotsionaalne põhjus, miks muutust on vaja

Oluline on sõnastada see kõige olulisem „miks“, mille pärast muutust vaja on. Mida see muudab? Milline on see tulemus, mis osalejaid isiklikult liigutama peaks? On üsna tõenäoline, et tööandja kasumi suurendamise eesmärgiga tellitud koolitus, mis osaleja jaoks seda emotsionaalset „miksi“ ei sisalda, ei avalda osalejates uute harjumuste tekitamisele mingisugust mõju.

3. Sea mõõdetavad vahe-eesmärgid ja tee kokkuvõtteid

Ühtegi suurt muutust ei saa ellu viia korraga ning pikemaajajalised ning põhjalike muudatuste elluviimiseks tasub muudatuse elluviimise mõõtmiseks seada mõõdikud ning hoida kõiki osalisi kursis sellega, kui kaugel eesmärkide saavutamisega ollakse.

4. Hoia teemat aktuaalsena ning innusta jätkama

Kui muudatuse alguses võivad inimesed olla motiveeritud muudatust ellu viima, siis mida aeg edasi, seda enam innustus hajub ning varasemad käitumis- ja mõttemustrid võtavad võimust. Tuleb teadvustada, et iga muutus on keeruline. See hõlmab tema olemuse, väärtuste, hoiakute, suhtumise, mõttemustrite ja sissejuurdunud käitumisviiside ümberkujundamist ning see ei saa olla ei kiire ega lihtne. Sellistes etapis mängib olulist rolli juhtidepoolne innustus, raskuste korral ärakuulamine ning toeks olemine. Meeskonnas valitsev õlatunne, juhtide meekonnaliikmena tunnetamine ning nende siiras usk muudatuse valikkusesse ja õnnestumisesse on siin äärmiselt oluline.

Kui koolituse eesmärgiks ei ole ainult konkreetse oskuse õpetamine või tiimi meele lahutamine, tuleks koolitajat arendusprotsessi kaasates ta kurssi viia, mida te koolitusega saavutada soovite, omavahel võiks olla läbi räägitud, kuidas vastastikune koostöö välja hakkab nägema ning kuidas tulemust mõõdetakse. Hea partnerlus professionaalse koolitajaga võib olla nagu suhe terapeudiga, kelle juurde uute väljakutsetega silmitsi seistes ikka ja jälle tagasi pöörduda ning kes aitab teil soovitud eesmärgid omapoolse arengut toetava tegevusega saavutada.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email