DISC Personaalse Profiili Analüüs

DISC Personaalse Profiili Analüüs annab olulist teavet selle kohta, millised on inimese tugevaimad omadused, millistes situatsioonides need avalduvad, mis teda motiveerib ning milliseid olukordi ta vältida püüab. DISC analüüsil on palju rakendusviise. Neid kasutatakse nii üksikisiku suhtlemis-, käitumis- ja juhtimisstiilide kirjeldamiseks kui ka inimese sobivuse hindamiseks ametikohale, töörolli või meeskonnatöösse.

Teades, millised on sinu loomuomased tugevused, on sul võimalik paremini mõista, miks sa teatud olukordades mingil viisil käitud, mis sind motiveerib ja mis takistab ning kuidas neid omadusi parimal viisil ära kasutada. Tundes iseennast on Sul võimalik teha teadlikke valikuid oma karjääri ja eraelu osas ning saavutada oma tegelik potentsiaal.

DISC Personaalse Profiili Analüüs + karjäärisoovitused

Saa teada, millised on sinu personaalsed tugevused, motivaatorid, kuidas muutub sinu käitumine pinge all ning millele tööalases arengus rõhku panna.

Pakett sisaldab

  • DISC Personaalse Profiili Analüüsi testi, mille tulemused saad endale nii graafikutena kui ka 3-leheküljelise kirjaliku lühikokkuvõttena
  • Sinu personaalsel DISC profiilil põhinevaid karjäärisoovitusi

199

daniel-korpai-lwEGgvr_dIQ-unsplash

Millised on sinu tugevused ja kuidas need enda kasuks tööle panna?

Terviklik eneseanalüüsi ja arengusuundade pakett, mis annab sulle teadmised sinu personaalsetest tugevustest, motivaatoritest, kuidas muutub sinu käitumine pinge all ning millele tööalases arengus rõhku panna. Videoloengute, iseseisva töö ja isikliku tagasiside abil saad mõtestada oma seniseid kogemusi ja seada tulevikueesmärke enda arenguks.

Pakett sisaldab

  • DISC Personaalse Profiili Analüüsi testi, mille tulemused saad endale nii graafikutena kui ka 3-leheküljelise kirjaliku lühikokkuvõttena
  • Sinu personaalsel DISC profiilil põhinevaid karjäärisoovitusi
  • Personaalne tagasiside (30min, aeg ja koht lepitakse kokku individuaalselt e-kirja teel)

249