DISC Personaalse Profiili Analüüs

DISC Nelja käitumisstiili mudel

DISC metoodikale on aluse pannud Harvardi Ülikooli lõpetanud jurist, psühholoog ja konsultant William Moulton Marston, kes uuris inimeste emotsioone ning leidis, et inimesed kipuvad käituma erinevates olukordades kindlal väljakujunenud viisil. Reaktsioon sõltub kahest asjaolust: esmalt sellest, kuidas inimene keskkonda tajub ja teiseks sellest, kas ta tunneb, et suudab seda mõjutada või mitte.

DISC käitumisstiilid

Nendest reageerimisviisidest moodustub neli käitumisstiili ehk DISC-käitumisstiilide teooria.

Domineeriv (Dominant)

Süstemaatiline (Compliance)

Innustav (Inducement)

Stabiilne (Submission)

DISC analüüsi kasutusvõimalused

DISC Personaalse Profiili Analüüs annab olulist teavet selle kohta, millised on inimese tugevaimad omadused, millistes situatsioonides need avalduvad, mis teda motiveerib ning milliseid olukordi ta vältida püüab. DISC analüüsil on palju rakendusviise. Neid kasutatakse nii üksikisiku suhtlemis-, käitumis- ja juhtimisstiilide kirjeldamiseks kui inimese sobivuse hindamiseks ametikohale, töörolli või meeskonnatöösse.​

DISC Personaalse Profiili Analüüs + karjäärisoovitused

Pakett sisaldab: DISC Personaalse Profiili Analüüsi testi Personaalsel Profiilil põhinevaid karjäärisoovitusi