Hääledialoog (Voice Dialog) on meetod, mis on mõeldud eneseteadlikkuse treenimiseks ja teadvuse ümberkujundamiseks.

Hääledialoogi abil on võimalik meie sisemiste häältega dialoogi pidada. Need hääled on osad meie isiksuse erinevatest osadest. Igalühel neist on oma mõtteviis, tunne, käitumine ja seisukoht. Tihti identifitseerime end ühe või mitme alam-isiksuse, meie nn peamiste Minadena, samas kui teised osad meist püüavad ennast tulemusetult kuulatavaks teha. Hääledialoogis kutsutakse erinevaid Minasid vabalt rääkima, et nad avaldaksid oma energiat. Vabalt tähendab ilma ego sekkumiseta, mis tihti identifitseerib end kriitiliste alam-isiksustena, nagu “kontroller” ja “kriitik”.

Hääledialoog on energiatöö. Põhimõtteliselt on need Minad energiamustrid, mille oleme välja töötanud elu jooksul ja millel on füüsiline, emotsionaalne, mentaalne ja spirituaalne olemus.
Meie teadvuse määratlus on energiamustrite teadlikkus ja kogemus. Oluline alus isiksuse ehitamiseks on haavatavuse ja võimu polaarsus. Nende kahe pooluse vahel elame oma elu ja oleme osalised suhetes. 

Hääle dialoog on lihtne, väga elegantne meetod. Teoreetiliselt on sellele aluse pannud Jung, seda on arendanud sellised suundumused nagu psühhodraama, geštalt, transaktsionaalne analüüs ja psühhosüntees, ning mõjutused pärinevad ka Kreeka filosoofiast ja Aurobindo ja Gurdjieffi õpetustest.

Hääledialoogi abil on võimalik minna nii sügavale kui julgust ja soovi on. See on meie siseruumi uurimine, kus on nii taevas kui maa. Koolituse lõppeesmärk on õppida tundma iseend kõigis dimensioonides, omandada rohkem valikuvõimalusi Teadliku Ego vaatepunktist lähtuvalt.

Selle tulemusena toimub meie energiamustrite ja teadvuse muutumine. Muutuv nägemus iseendast muudab meie suhteid ja suhet maailmaga.

 

www.voicedialogueworld.com