Metafoor on mõtte esitamine ülekantud tähenduses. Metafoorid on kujundid, piltlikud väljendid ja sümbolid, mis ümbritsevad meid kogu aeg. Metafooride kasutamisel teraapias kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele. Need ülekanded on varjatud võrdlused meie elust.
Meis kõigis on enda sees olemas omadused, et lahendada enda probleeme. Metafoorid aitavad meile peegeldada seda, mis on meis juba olemas ja annavad meile kätte õige teeotsa liikumiseks.

See meetod aitab ergutada mõtlemis- ja kujutlusvõimet, võimaldab parema ühenduse intuitsiooniga, loob emotsionaalsust.
Selle meetodi abil saame oma analüüsiva mõtlemise ümber lülitada kuulama oma sisehäält ja olla iseenda tervendajad. See meetod aitab avaneda ka neil, kes muidu on väga ratsionaalselt peas kinni.

Kui tunned vajadusi paremini mõista oma elu, saada teada, mis sind takistab ja liikuda soovitud tulemuse poole, õppides kuulama oma sisehäält, ennast rohkem usaldada; mõista nii ennast, kui maailma; saada teadlikumaks ise endast ja oma ümbrusest on see meetod hea valik.


Allikas: Kristina Tamm