Transpersonaalne nõustamine ja hüpnoteraapia on transpersonaalse psühholoogia valdkonda kuuluv uudne lähenemine, mis võimaldab kasutada inimeses peituvat loovust, suurenenud teadlikkust, sisemist tarkust ning transtsendentaalsel teadlikkusel põhinevaid ressursse. Ühendades endas psühholoogia teaduse, filosoofia kunsti ning hüpnoosi efektiivsuse, on transpersonaalsest lähenemisest saanud terapeutiline töövahend, mille abil on võimalik aidata kliendil vaadata hetkeprobleemidest sügavamale ning mõista oma terviklikku identiteeti. See annab teraapiaprotsessile uue psühholoogilise kvaliteedi, mis julgustab klienti hindama oma elu erinevaid aspekte ja leidma koos terapeudiga loovaid viise ja vahendeid oma elukvaliteedi parandamiseks. Transpersonaalne lähenemine on laiahaardeline –  vaadeldakse inimese füüsilist ja emotsionaalset tervist, seksuaalsust, sotsiaalsust, ametialast tegevust ning spirituaalsust.

Transpersonaalne nõustamine hõlmab väga paljusid erinevaid psühholoogilisi teooriaid ja tehnikaid, otsides neis alati ühisosa ja laiendades iga üksiku teooria piire. Nõustamise ülesehitus ja metoodika on suunatud sellele, et juba õppimise ajal paraneks nii õppijate kui nende lähedaste võime elada täisväärtuslikumat elu – kasvaks emotsionaalne heaolu ja kohanemisvõime, väheneks stress, muutuks selgemaks elamise eesmärk ja paraneks oskus leida lahendusi elu kriisiperioodidel.

Transpersonaalsel nõustajal ja hüpnoterapeudil on teoreetilised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused, mis võimaldavad välja selgitada inimeste käitumismustrite iseloomu ja põhjuseid ning luua terapeutiline dialoog sellisel moel, et olla alati suuteline kohanema kliendi vajadustega. Ravitakse põhjusi, mitte sümptomeid, inimesi ja mitte haigusi. Eesmärk ei ole otsida, mis on valesti ja kuidas seda täiustada, vaid vaadeldakse, mis on hästi ning õpetatakse, kuidas seda kasutada.

Allikas: Transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakool Teadlik Mina