Varsti avame...

Arendame Conscientia veebilehe kaasaegseks ja enesearengut toetavaks õpikeskkonnaks kõigile enesearengust huvitatud inimestele ja ettevõtetele, kes soovivad turvalisel viisil ning ajast ja kohast sõltumata õppida paremini tundma iseennast, enda tugevusi, arenguvajadusi ja loomulikke eeldusi, mõistma inimsuhteid ja seeläbi saavutama uut kvaliteeti oma isiklikus ja tööelus.